ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส21101 สังคมศึกษา1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD
ผู้ศึกษา นางพรทิพา  สิติณาจักร   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน่วยงาน          โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย
ปีที่ศึกษา            2559
 
                   

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 844 ครั้ง