ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษ์

นางอำไพวัลย์ คำแดง
ครู คศ.3